19 Μαϊου 2023 Παγκόσμια Ημέρα Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού

Η 19η Μαΐου καθιερώθηκε το 2010 από την WONCA ως η Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού #WFDD. Συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για να αναδειχθεί ο κομβικός ρόλος των Οικογενειακών Ιατρών στην παροχή εξατομικευμένης, ολοκληρωμένης και συνεχούς φροντίδας στους ασθενείς τους. Η μέρα αυτή αποτελεί επέτειο αναγνώρισης της μοναδικής συνεισφοράς των Οικογενειακών Ιατρών και των ομάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας στα συστήματα υγείας, αλλά και εκτίμησης της προόδου που έχει επιτευχθεί στην Οικογενειακή Ιατρική παγκοσμίως.
Ας αναγνωρίσουμε και ας τιμήσουμε τις άοκνες προσπάθειες των Οικογενειακών Ιατρών και των ομάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φροντίδας υγείας και τη δημιουργία πιο υγιών κοινοτήτων παγκοσμίως.  Θέμα του φετινού εορτασμού είναι:  
"Οικογενειακός Ιατρός: η καρδιά της φροντίδας υγείας" Οι Οικογενειακοί Ιατροί συχνά αναγνωρίζονται ως η καρδιά της φροντίδας υγείας για διάφορους λόγους:
 Μακροχρόνια σχέση: Οι Οικογενειακοί Ιατροί αποτελούν συνήθως το σημείο πρώτης επαφής για ασθενείς που αναζητούν ιατρική φροντίδα. Παρέχουν συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς τους καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους "από την βρεφική κούνια μέχρι και τον θάνατο", χτίζοντας μακροχρόνια σχέση μαζί τους. Αυτή τους επιτρέπει να κατανοούν το ιατρικό ιστορικό, τον τρόπο ζωής και το κοινωνικό πλαίσιο των ασθενών τους και να προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα και υποστήριξη. Ολιστική προσέγγιση: Οι Οικογενειακοί Ιατροί υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη σωματική υγεία του ασθενούς, αλλά και τη συναισθηματική, κοινωνική και ψυχική του ευεξία. Εστιάζουν στην προληπτική φροντίδα, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την πρώιμη διάγνωση νοσημάτων, για να βοηθήσουν τους ασθενείς να διατηρήσουν την υγεία τους και να προλάβουν την εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων. Συντονισμός της φροντίδας: Οι Οικογενειακοί Ιατροί λειτουργούν ως συντονιστικό κέντρο για τις ανάγκες υγείας των ασθενών τους. Συνεργάζονται με εξειδικευμένους ιατρούς και νοσοκομεία, για να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς λαμβάνουν την βέλτιστη φροντίδα και να αποφευχθεί η άσκοπη και χρονοβόρα επανάληψη υπηρεσιών. Συνήγορος και εκπαιδευτής: Οι Οικογενειακοί Ιατροί είναι συνήγοροι των ασθενών τους, πλοηγοί τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και συντονιστές της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Εκπαιδεύουν, επίσης, τους ασθενείς τους σχετικά με θέματα που αφορούν την υγεία τους, όπως τον τρόπο διαχείρισης των χρόνιων παθήσεών τους, την επιλογή υγιεινού τρόπου ζωής και την πρόληψη ασθενειών. Η αφοσίωση, η ενσυναίσθησή και η εξειδικευμένη γνώση τούς καθιστούν την καρδιά της φροντίδας υγείας και μια αξιόπιστη πηγή υποστήριξης για ασθενείς και οικογένειες. 
Οι πυλώνες στη φροντίδα
 Συνέχεια στη φροντίδα Οι οικογενειακοί ιατροί παρέχουν ολοκληρωμένη και συμπονετική φροντίδα σε ασθενείς καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, από βρέφη έως υπερήλικες. Διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη ασθενειών μέσω τακτικών επισκέψεων, προσυμπτωματικών ελέγχων και συμβουλευτικής στον τρόπο ζωής. 
Ασθενοκεντρική φροντίδα Οι οικογενειακοί ιατροί κατανοούν τη σημασία της οικοδόμησης ισχυρών σχέσεων με τους ασθενείς τους και δεσμεύονται να παρέχουν φροντίδα με ενσυναίσθηση. Είναι συνήγοροι των ασθενών τους και προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι φωνές τους ακούγονται και οι ανάγκες υγείας τους ικανοποιούνται.
 Ολοκληρωμένη φροντίδα Οι οικογενειακοί ιατροί διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στο συντονισμό της περίθαλψης στα διάφορα επίπεδα φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, εξειδικευμένων ιατρών και άλλων παρόχων φροντίδας υγείας, καθώς συνεργάζονται στενά με άλλες διεπιστημονικές ομάδες για να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς τους λαμβάνουν έγκαιρη και κατάλληλη φροντίδα. 
Δραστηριοποίηση της κοινότητας Οι οικογενειακοί ιατροί είναι συνήγοροι των κοινοτήτων τους και εργάζονται για την αντιμετώπιση των συστημικών φραγμών στην πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα υγείας. Επίσης, προάγουν ενεργητικά την υγεία και την ευεξία στις κοινότητές τους μέσω της εκπαίδευσης, των δράσεων και των συνεργασιών εντός της κοινότητας.

Διαδικτυακή συζήτηση: Εκπαίδευση στη Γενική Οικογενειακή Ιατρική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18.00  ΕΝΑΡΞΗ           

Συντονιστές

Αθηνά Τατσιώνη, Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανάργυρος Μαριόλης, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

18.00 – 18.15    ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

18.15 – 19.30    1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ  |  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Εκπαίδευση στην ειδικότητα Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής. Άλματα και εμπόδια

Ομιλητές

Η εμπειρία από τις εξετάσεις ειδικότητας

Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Αναπληρωτής  Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Οι προκλήσεις του συντονιστή εκπαίδευσης

Δημήτριος Καρανάσιος, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής Κέντρου Υγείας

Νέας Μαδύτου, Συντονιστής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

Οι προσδοκίες του ειδικευόμενου

Ευάγγελος Αρβανιτάκης, Ειδικευόμενος Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Γ.Ν.Θ.

«Γ. Παπανικολάου»

Μαρία Βάσιλα, Ειδικευόμενη Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

Η άποψη του φοιτητή ιατρικής

Βασίλειος Κολιός, Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων 

19.30 – 19.45    Σχολιαστές

Ελευθέριος Θηραίος, Διευθυντής ΕΣΥ – Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Συντονιστής Εκπαίδευσης Αττικής, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Γεώργιος Μαρίνος, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής-Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

19.45 – 20.30    2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ  |  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συντονιστές

Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Φίλιππος-Ριχάρδος Δομάγερ, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Εκπαίδευση μετά την  ειδικότητα. Ανατέλλουν νέες ανάγκες στην Μετεκπαίδευση και την Εξειδίκευση;

Ομιλητές

Δημήτριος Κουναλάκης, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Αντιπρόεδρος Α’ της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Βασίλειος Γκιζλής, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Αργύρης Αργυρίου, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Καβάλα

20.30-20.45       Σχολιαστές

Ελένη Πεϊτσίδου, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Επειγοντολόγος, Διευθύντρια ΤΕΠ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Κωνσταντίνος Μίχας, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής Γ.Ν.- Κ.Υ. Κύμης «Γ. Παπανικολάου»

Γρηγόριος Αλόκριος, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός/ Διευθυντής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, Συντονιστής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

20.45-21.00       Ερωτήσεις & Συζήτηση

21.00                    Λήξη εργασιών

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Υγεία για όλους!

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε στις επιτυχίες της Δημόσιας Υγείας που βελτίωσαν την ποιότητα ζωής τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι επίσης μια ευκαιρία να κινητοποιήσουμε δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την Υγεία του σήμερα και του αύριο.

Κρίσιμη είναι η ανανέωση της δέσμευσης για ισότητα στην Υγεία, κλειδί για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στην Υγεία. Στη σκιά της πανδημίας COVID-19, ο οδικός χάρτης του ΠΟΥ για την ανάκαμψη περιλαμβάνει μια επείγουσα αλλαγή υποδείγματος με στροφή προς την Προαγωγή της Υγείας και της Ευημερίας και την Πρόληψη των ασθενειών. Προτεραιότητα δίνεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως το θεμέλιο για την επίτευξη της καθολικής κάλυψης υγείας. Η πανδημία COVID-19 έδειξε ότι η προστασία της υγείας είναι θεμελιώδης για την οικονομία, τις κοινωνία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Αναγκαία η ενίσχυση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την παροχή απαραίτητων ποιοτικών υπηρεσιών με οικονομική προστασία και προσανατολισμό στην ισότητα, για την προσέγγιση και την εμπλοκή όσων έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας όλων των ανθρώπων σε όλες τις ηλικίες.

Επείγουσα είναι η ανάγκη να αναλάβουμε δράση για την προστασία, υποστήριξη και επέκταση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Υγείας. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στην Υγεία πρέπει να τεθούν σε στρατηγική προτεραιότητα για να καλυφθεί η ταχέως αυξανόμενη ζήτηση και οι σημαντικές ελλείψεις σε στελέχωση που αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

Απαιτήστε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεστε, χωρίς να οδηγηθείτε σε οικονομική δυσπραγία!

Όλοι μαζί ενωμένοι να πετύχουμε την Υγεία για όλους!