Βασική υποστήριξη της ζωής και αυτόματη εξωτερική απινίδωση (AEΑ) προσαρμοσμένη για την πανδημία COVID-19 (GR)