Διακήρυξη της Αστάνα για την ΠΦΥ

Global Conference on Primary Health Care, World Health Organization and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2018

Το 1978, μια κομβική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Αλμάτι του Καζακστάν, συγκεντρώνοντας ειδικούς στον τομέα της υγείας και παγκόσμιους ηγέτες για να δεσμευτούν για την "υγεία για όλους". Η διακήρυξη, που εγκρίθηκε σε εκείνο το συνέδριο, αποτέλεσε το θεμέλιο για τις παγκόσμιες προσπάθειες στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τα τελευταία 40 έτη.


Η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Αστάνα του Καζακστάν τον Οκτώβριο του 2018 ενέκρινε μια νέα διακήρυξη που τονίζει τον κρίσιμο ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλο τον κόσμο
Η διακήρυξη στοχεύει να εστιάσει εκ νέου τις προσπάθειες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να διασφαλίσει ότι όλοι, παντού μπορούν να απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας.