Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (ALS) προσαρμοσμένη για την πανδημία COVID-19 (GR)