Εύρος συνταγογράφησης ιατρών Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής

Απάντηση Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υπουργείου Υγείας, 2005

Απάντηση ΚΕΣΥ, 2001