Η προσέγγιση και η θεραπεία των λοιμώξεων στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, ΕΟΦ 2018