Θεραπευτικός αλγόριθμος ενήλικων μη-νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19* (ΕΟΔΥ, Αναθεώρηση 14-2-2022)