ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΣΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΣΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

με τη συνεργασία
Συντονιστών Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτών και Ειδικευομένων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής από την Υγειονομική Περιφέρεια της Κρήτης

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019