Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική- Υπουργική Απόφαση

Δομή προγράμματος εκπαίδευσης

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας, διαμορφώθηκε το παρακάτω 5ετές σχήμα εκπαίδευσης, που συνδυάζει την εκπαίδευση στο Κέντρο Υγείας, στο Νοσοκομείο, στο ΕΚΑΒ και στο Πανεπιστήμιο – χώρους που με το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης όλων των διαστάσεων της ΠΦΥ, δηλ. Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία και Αποκατάσταση.

Η εκπαίδευση στο Νοσοκομείο διαρκεί τριάντα τρεις (33) μήνες και χωρίζεται σε πέντε (5) μέρη – πέντε (5) τομείς: Παθολογικό, Χειρουργικό, Μητέρας-Παιδιού, Ψυχικής Υγείας και Εργαστηριακό.

Η κατανομή του χρόνου είναι: