ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τον Ιανουάριο του 2020 ιδρύθηκε η «Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Ανασυγκρότηση της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», με σκοπό την ενοποίηση των κατακερματισμένων δυνάμεων της Ελληνικής Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και την ανάταξη του κύρους και της αξιοπιστίας της, την ανάπτυξη των απαραίτητων συνεργιών με ιατρικούς, νοσηλευτικούς και άλλους υγειονομικούς φορείς και την διεκδίκηση των αναγκαίων πολιτικών δεσμεύσεων και αποφάσεων για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου «Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» στη χώρα μας. 

Στην πρόσκληση αυτή ανταποκρίθηκε ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων, ανάμεσα τους ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, γενικοί/οικογενειακοί ιατροί, ιατροί άλλων ειδικοτήτων, αλλά και άλλοι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται ενεργά με την υγεία της κοινότητας, με κοινό όραμα την «Ολική Επαναφορά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα και την Γενική/Οικογενειακή Ιατρική». 

Στα τέλη του 2021 προχωρήσαμε στη σύσταση της «Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», καθώς κρίναμε πως οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί απαιτούν την μετεξέλιξη της «Ομάδας Πρωτοβουλίας» σε συγκροτημένο φορέα.  Οι διαδικασίες αναγνώρισης ολοκληρώθηκαν και ορίστηκε η προσωρινή διοικούσα επιτροπή. 

Κύριοι σκοποί της «Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας» είναι α) η προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής του ελληνικού πληθυσμού μέσω της ανάπτυξης και διατήρησης υψηλών προτύπων φροντίδας στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), β) η εκπαίδευση των μελών της στις θεωρητικές αρχές και τις πρακτικές/τεχνικές της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ΠΦΥ, γ) η προώθηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία και δ) η επίτευξη των άριστων επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών εργασίας για τα μέλη της.
(Το καταστατικό της «Ακαδημίας» είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας εδώ)

Η  «Ακαδημία» φιλοδοξεί με το μοναδικά δημοκρατικό και ανοικτό σε όλους καταστατικό της να εξαλείψει τα κακώς κείμενα του παρελθόντος και να πετύχει τη συσπείρωση του χώρου.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) τα αποφασίζει η βάση απευθείας και όχι ο εκάστοτε υποψήφιος πρόεδρος. Μέλη προεδρείων άλλων επιστημονικών εταιρειών μπορούν να διεκδικήσουν την εκλογή τους στο Δ.Σ. Όρια έχουν τεθεί, τόσο στις θητείες στο ίδιο αξίωμα, όσο και στις θητείες στο Δ.Σ. σε οποιαδήποτε θέση. 

Η χώρα οφείλει «τώρα, περισσότερο από ποτέ» να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές για μια νέα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στο εγχείρημα αυτό, είναι αναγκαίο να μετέχουν πλην των γενικών/οικογενειακών γιατρών και οι γιατροί ειδικοτήτων -παθολόγοι και παιδίατροι – που μπορούν υπό προϋποθέσεις να αναλάβουν το ρόλο του οικογενειακού γιατρού στο σύστημα υγείας, αλλά και άλλοι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την υγεία του πληθυσμού στην κοινότητα. 

Στόχος της «Ακαδημίας» είναι να συνενώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της ΠΦΥ  με κινητήριο ιμάντα αυτής της προσπάθειας το κύρος και την αξιοπιστία όλων των στελεχών της, σε μια προσπάθεια αρμονικής διασύνδεσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να ενταχθούν ως τακτικά μέλη πλην των γενικών/οικογενειακών γιατρών, οι παιδίατροι και οι παθολόγοι, που επιθυμούν να αναλάβουν το ρόλο του οικογενειακού ιατρού.

Επίσης, μπορούν να εγγραφούν ως συνδεδεμένα μέλη της Ακαδημίας γιατροί ή και άλλοι επαγγελματίες υγείας (κοινοτικοί νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, επόπτες δημόσιας υγείας, μαίες, φυσικοθεραπευτές, κοινοτικοί φαρμακοποιοί, κ.ά.), που ασχολούνται αποδεδειγμένα με την υγεία του πληθυσμού της κοινότητας. Τα συνδεδεμένα μέλη καταλαμβάνουν δύο θέσεις συμβούλων στο Δ.Σ. της Ακαδημίας.  

Ο χαρακτήρας της «Ακαδημίας» είναι διττός, καθώς θεωρούμε πως ο επιστημονικός – εκπαιδευτικός – συμβουλευτικός δεν μπορεί, ούτε πρέπει να διαχωριστεί από τον επαγγελματικό.  Η προώθηση των υψηλών προτύπων φροντίδας στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και στην ΠΦΥ αναπόφευκτα συμβαδίζει με την επιστημονική ανέλιξη και επαγγελματική καταξίωση των μελών της. Στον επαγγελματικό χαρακτήρα της Ακαδημίας εντάσσονται η αντιμετώπιση, προαγωγή και υποστήριξη των κοινών επαγγελματικών θεμάτων και ενδιαφερόντων των μελών, η ενασχόληση με την επαγγελματική εξέλιξη τους και η προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. 

Υπό το πρίσμα αυτό σας προσκαλούμε να υποστηρίξετε το εγχείρημα και να συμμετάσχετε ενεργά στα όργανα και τις δραστηριότητες της «Ακαδημίας». Για μια ισχυρή Γενική/Οικογενειακή Ιατρική στο πλαίσιο των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών του ενιαίου εθνικού υγειονομικού τομέα με βασική συνιστώσα την συγκρότηση ολοκληρωμένων «Δικτύων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜαριόληςΕ. Φραγκούλης