Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Π.Μ.Σ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 2022-23

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας και στην αξιοποίηση αυτής στο πεδίο  της Προαγωγής Υγείας.  Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η σύνδεση της κλασσικής επιδημιολογικής θεώρησης και μεθοδολογίας με τη διαχρονική ανάγκη συντονισμένης και τεκμηριωμένης δράσης  σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και προγραμμάτων και πολιτικών πρόληψης και προαγωγής υγείας.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2022-2023

Αφήστε μια απάντηση