ΦΕΚ 3020/2022. Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων και αντικινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων- αντικινήτρων για τη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Καθορισμός αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών

Αφήστε μια απάντηση