Ημερίδα: «Προσωπικός ιατρός & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Η Επικαιρότητα της Μεταρρύθμισης»

Η Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής της Υγείας διοργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση την

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00-17:30, με θέμα:

«Προσωπικός ιατρός & Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Η Επικαιρότητα της Μεταρρύθμισης»

Δείτε το video της συζήτησης εδώ:

Η πανδημία αποτέλεσε μία αφορμή, ώστε να αναδειχτεί η σπουδαιότητα του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ταυτόχρονα έναν καταλύτη για την επίσπευση του επανασχεδιασμού της Π.Φ.Υ. στη χώρα, έτσι ώστε να καλυφθούν οι επιτακτικές, αναδυόμενες ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να διασφαλιστεί η ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών.

Η διαδικτυακή αυτή συζήτηση θα επιχειρήσει να αναδείξει τα σημεία της μεταρρύθμισης τα οποία ενδεχομένως χρήζουν προσοχής και να προτείνει εναλλακτικές και λύσεις με στόχο την επιτυχή εφαρμογή της μεταρρύθμισης και, εν τέλει, ένα σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σχεδιασμένο να καλύψει τις εθνικές χρόνιες ανάγκες υγείας, αλλά και αυτές που οι νέες παγκόσμιες συνθήκες έχουν δημιουργήσει.

Η συμμετοχή στη συζήτηση του Υπουργού Υγείας Αθανάσιου Πλεύρη και του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους είναι μια ένδειξη ότι η συζήτηση συνεχίζεται και ο δρόμος είναι ανοιχτός για πιθανές προσαρμογές ή επαναδιατυπώσεις.

Πρόγραμμα ημερίδας:

14:00 ΈΝΑΡΞΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κώστας Αθανασάκης, Ηλίας Κυριόπουλος, Ανάργυρος Μαριόλης

14.00 – 14.30 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
H Μεταρρύθμιση του Προσωπικού Ιατρού
Αθανάσιος Πλεύρης
Η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Παρούσα κατάσταση και μελλοντικά βήματα
Μάριος Θεμιστοκλέους
Ερωτήσεις & Συζήτηση


14.30 – 15.30 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ | ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Πολιτικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της Μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Χρήστος Λιονής, Κυριάκος Σουλιώτης, Γιάννης Τούντας, Ευάγγελος Φραγκούλης

15.30 – 16.50 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ
Προσωπικός Ιατρός: Οι διαστάσεις της εφαρμογής της Μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Η Οπτική των Επαγγελματιών Υγείας
Δημήτριος Κουναλάκης, Αντώνης Αντωνιάδης, Ελευθέριος Θηραίος, Αθανάσιος Συμεωνίδης, Ευστάθιος Σκληρός, Αθανάσιος Γιαννουλάκης
Η Οπτική της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
Γεώργιος Μαρίνος, Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Αθηνά Τατσιώνη
16.50 -17.05 Σχολιαστές
Φίλιππος Δομάγερ, Λένα Αλμπάνη, Μιχαήλ Καλοειδάς, Μαρία Σαρίδη

17.05- 17.30 Ερωτήσεις & Συζήτηση
17:30 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

 • Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Λένα Αλμπάνη, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Αντώνης Αντωνιάδης, Παθολόγος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων
 • Αθανάσιος Γιαννουλάκης, Πρόεδρος Σωματείου Ιδιωτών Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών Ελλάδος (ΕΣΤΙΑ)
 • Φίλιππος-Ριχάρδος Δομάγερ, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Ελευθέριος Θηραίος, Διευθυντής ΕΣΥ – Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 • Μιχαήλ Καλοειδάς, Διευθυντής Κέντρου Υγείας Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής
 • Δημήτριος Κουναλάκης, Α ́ Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Ηλίας Κυριόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Υγείας, London School of Economics & Political Science (LSE)
 • Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Γεώργιος Μαρίνος, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής Ιατρικής-Προληπτικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
 • Ανάργυρος Μαριόλης, Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας
 • Φροντίδας Υγείας
 • Αθανάσιος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας
 • Μαρία Σαρίδη, Επίκουρος Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ευστάθιος Σκληρός, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης,
 • Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας – Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
 • Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Αθανάσιος Συμεωνίδης, Ιδρυτής – Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»
 • Αθηνά Τατσιώνη, Αν. Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Γιάννης Τούντας, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Διευθυντής Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής,(ΙΚΠΙ)
 • Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Αφήστε μια απάντηση