ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Ακαδημία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει ως σκοπό την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής του ελληνικού πληθυσμού μέσω της προώθησης και της διατήρησης υψηλών προτύπων πρόληψης και φροντίδας στη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), καθώς και της επίτευξης των άριστων επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών εργασίας για τα μέλη της.

Στα μέσα που μετέρχεται για την επίτευξη του σκοπού της και την προώθηση της έρευνας για την πρόοδο της επιστήμης και την ανάπτυξη της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της ΠΦΥ περιλαμβάνονται η συγκρότηση Ακαδημαϊκού Σώματος Συμβούλων, Ομάδων Εργασίας, Περιφερειακών Τμημάτων και Κινήματος Νέων Ιατρών.

Η Ακαδημία συγκροτεί Ακαδημαϊκό Σώμα Συμβούλωνεκ των μελών της, στο οποίο θα μπορούν να μετέχουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητές εν ενεργεία ή ομότιμοι), των οποίων το ακαδημαϊκό αντικείμενο ή η ερευνητική και εκπαιδευτική τους δραστηριότητα, παρουσιάζει συνάφεια με τους σκοπούς της και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ακαδημία συγκροτεί εννέα (9) Περιφερειακά Τμήματα σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της χώρας:

🟢 Τμήμα Αττικής με έδρα την Αθήνα

🟢 Τμήμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα

🟢 Τμήμα Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα

🟢 Τμήμα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα

🟢 Τμήμα Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο

🟢 Τμήμα Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

🟢 Τμήμα Μακεδονίας-Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Κάθε Τμήμα εποπτεύεται από την αντίστοιχη Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, που απαρτίζεται τουλάχιστον από ένα Καθηγητή ΑΕΙ ή Διευθυντή ΕΣΥ της περιφέρειας του Τομέα, καθώς και τουλάχιστον από έναν ελεύθερο επαγγελματία. Τα ενδιαφερόμενα Τακτικά Μέλη καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Σ. της Εταιρείας ds@familymedicineacademy.gr .

Μέλη της Ακαδημίας μπορούν να συγκροτούν ειδικές Ομάδες Εργασίας, που δημιουργούνται και λειτουργούν κατά το παράδειγμα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος στην ΠΦΥ. Για την συγκρότηση Ομάδων Εργασίας καλούμε Τακτικά και Συνδεδεμένα Μέλη της Ακαδημίας που ασχολούνται με τα αντικείμενα των προτεινόμενων Ομάδων Εργασίας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους σε αυτές, υποβάλλοντας αίτηση στο Δ.Σ. της Ακαδημίας ds@familymedicineacademy.gr . Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που επιθυμεί κάποιος να είναι μέλος. Κάθε ομάδα διευθύνεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και διοικητικό πυρήνα, των οποίων η θητεία είναι τριετής.

Προτεινόμενες Ομάδες Εργασίας

✅ Εκπαίδευση

✅ Ποιότητα & ασφάλεια

✅ Έρευνα

✅ eHEALTH

✅ Πολιτικές Υγείας

✅ Επαγγελματικά Θέματα

✅ ΠΦΥ σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές

✅ Βιοηθική

✅ Φροντίδα Γυναίκας & Οικογένειας

✅ Φροντίδα εφήβων και νεαρών ενηλίκων

✅ Φροντίδα ηλικιωμένων

✅ Παρηγορητική φροντίδα

✅ Επείγουσα φροντίδα

✅ Lifestyle Ιατρική

✅ Φροντίδα Αθλητών

✅ Ανισότητες στην Υγεία

✅ Διαβήτης στην ΠΦΥ

✅ Παχυσαρκία στην ΠΦΥ

✅ Καρδιαγγειακά Νοσήματα στην ΠΦΥ

✅ Αναπνευστικά Νοσήματα στην ΠΦΥ

✅ Γαστρεντερολογικά Νοσήματα στην ΠΦΥ

✅ Ψυχική υγεία και ΠΦΥ

✅ Καρκίνος και ΠΦΥ

✅ Λοιμώξεις στην ΠΦΥ

✅ Υπέρηχος στην ΠΦΥ

Τέλος, η Ακαδημία συγκροτεί Κίνημα Νέων Ιατρών. Καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε αυτό ειδικευόμενοι ιατροί και ιατροί που βρίσκονται στα πρώτα πέντε χρόνια από την λήψη του τίτλου ειδικότητας υποβάλλοντας αίτηση στο Δ.Σ. της Ακαδημίας ds@familymedicineacademy.gr .

Η κατάληψη της θέσης που δικαιούται η Γενική/Οικογενειακή Ιατρική σε ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σύστημα υγείας προσανατολισμένο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μας αφορά όλους.

Με την πεποίθηση της θετικής ανταπόκρισης, καλούνται πρωτίστως όλοι οι Γενικοί/Οικογενειακοί Ιατροί, αλλά και όλοι οι επαγγελματίες υγείας της ΠΦΥ να συνδράμουν σε αυτό το εγχείρημα, και να υποστηρίξουν την προσπάθεια για την «Ολική Επαναφορά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική/Οικογενειακή Ιατρική» με το «βλέμμα μπροστά» στον 21ο αιώνα, στις νέες γενιές των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών και στην υγεία και ευημερία του ελληνικού πληθυσμού.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Μαριόλης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. Φραγκούλης

Αφήστε μια απάντηση