Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Υγεία για όλους!

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε στις επιτυχίες της Δημόσιας Υγείας που βελτίωσαν την ποιότητα ζωής τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι επίσης μια ευκαιρία να κινητοποιήσουμε δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την Υγεία του σήμερα και του αύριο.

Κρίσιμη είναι η ανανέωση της δέσμευσης για ισότητα στην Υγεία, κλειδί για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων στην Υγεία. Στη σκιά της πανδημίας COVID-19, ο οδικός χάρτης του ΠΟΥ για την ανάκαμψη περιλαμβάνει μια επείγουσα αλλαγή υποδείγματος με στροφή προς την Προαγωγή της Υγείας και της Ευημερίας και την Πρόληψη των ασθενειών. Προτεραιότητα δίνεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ως το θεμέλιο για την επίτευξη της καθολικής κάλυψης υγείας. Η πανδημία COVID-19 έδειξε ότι η προστασία της υγείας είναι θεμελιώδης για την οικονομία, τις κοινωνία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Αναγκαία η ενίσχυση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την παροχή απαραίτητων ποιοτικών υπηρεσιών με οικονομική προστασία και προσανατολισμό στην ισότητα, για την προσέγγιση και την εμπλοκή όσων έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας όλων των ανθρώπων σε όλες τις ηλικίες.

Επείγουσα είναι η ανάγκη να αναλάβουμε δράση για την προστασία, υποστήριξη και επέκταση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Υγείας. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στην Υγεία πρέπει να τεθούν σε στρατηγική προτεραιότητα για να καλυφθεί η ταχέως αυξανόμενη ζήτηση και οι σημαντικές ελλείψεις σε στελέχωση που αναμένονται τα επόμενα χρόνια.

Απαιτήστε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεστε, χωρίς να οδηγηθείτε σε οικονομική δυσπραγία!

Όλοι μαζί ενωμένοι να πετύχουμε την Υγεία για όλους!

Αφήστε μια απάντηση