Γίνε μέλος!

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε πως ξεκίνησε η διαδικάσια εγγραφής νέων μελών και σας καλούμε να αγκαλιάσετε το εγχείρημα και να συμμετάσχετε ενεργά στα όργανα και τις δραστηριότητες της «Ακαδημίας».

Σύμφωνα με το καταστατικό για να εγγραφεί κάποιος μέλος απαιτείται η έγγραφη  αίτηση-δήλωση  αποδοχής του καταστατικού προς το ΔΣ μαζί με υπόμνημα για την επιστημονική του σταδιοδρομία και η προσκόμιση έστω και σε δεύτερο χρόνο του τίτλου ειδικότητας. Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να προσυπογράφεται από δύο Τακτικά Μέλη, τα οποία προτείνουν την υποψηφιότητα.

Δόκιμα Μέλη (ειδικευόμενοι) εγγράφονται στην Ακαδημία με αίτησή τους, που συνοδεύεται από βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσής τους και από συστατικές επιστολές δύο (2) Τακτικών Μελών.

Η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο email ds@familymedicineacademy.gr ως επισυναπτόμενο αρχείο. 

Το ΔΣ κάνει αποδοχή της αίτηση της στην επόμενη σύγκλιση του.

Μετά την ενημέρωση του μέλους για την αποδοχή της αίτησής του και για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής 10€ και μόνο την πρώτη χρονιά δικαιώματος εγγραφής 20€.

Τα Δόκιμα Μέλη, καθώς και τα νέα τακτικά μέλη (κατά τα πέντε πρώτα έτη από τη λήψη της ειδικότητας) δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση και συμμετέχουν δωρεάν σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ακαδημίας.

Πληρωμή Συνδρομής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το link της viva και να πληρώσετε με κάρτα την συνδρομή σας πηγαίνοντας στη διεύθυνση:  pay.vivawallet.com/akadimia-genikis-oikogneiakis-iatrikis  ή

κάνετε κατάθεση τα χρήματα στο λογαριασμό με IBAN GR4170100000000204157641564 (Viva) επιλέγοντας την πληρωμή των εξόδων μεταφοράς.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γράφετε το ονοματεπώνυμο σας και ένα τηλέφωνο σας στην περιγραφή-σχόλιο της πληρωμής.

Αφήστε μια απάντηση